Lad os sammen formidle din viden digitalt

Digitalisering med fokus på videnformidling og understøttelse af læring

Illustration der viser to personer i færd med at bygge en digital platform op

Det handler om:

Undervisningsapps

En undervisningsapp er en sammenhængende enhed, hvor vi arbejder helhedsorienteret med et bestemt emne, faglige disciplin eller fagområde. 
Appen Flet Nu er et eksempel herpå, hvor vi kombinerer viden med den praktiske udførelse gennem instruktionsvideoer.

E-læring

E-læring er digitale elementer, der understøtter læringsaktiviteter, og kommer i mange forskellige former, lige fra flersides 'scrolling'  til avancerede, interaktive læringsmoduler. Et fokus på didaktisk-funderet digitalisering er nødvendig for at lykkes med e-læring.

Læringsplatforme

En læringsplatform kaldes ofte et LMS (Learning Management System) eller et LRC (Learning Resource Center). Få hjælp til  bl.a. valg af løsning, design, opbygning, implementering og drift.

Kort om Appbyggeren® 

Appbyggeren® er en énmandsvirksomhed, ejet af Per Schou-Nielsen.
Virksomhedens ydelser bygger på mine mange års erhvervserfaring og indsigt i læring, teknologier og kompetenceudvikling, og den erfaring er din garanti for målrettede og effektive digitale læringsaktiviteter og -forløb.
Jeg har arbejdet med e-læring (bredt set) siden 1988 og har fulgt med udviklingen fra mainframes over web til mobile enheder og cloud-løsninger.

Jeg undersøger og afprøver løbende nye platforme, værktøjer (software) og muligheder. Når jeg foreslår ny teknologi, er det, fordi det giver mening, matcher opgaven og tilfører opgaveløsningen og din organisation værdi.
Jeg ved, hvad jeg har med at gøre, og oplever hver gang, at det, vi sammen leverer, skaber værdi for den enkelte og for organisationen.
Jeg ser frem til at tale med dig/jer, hvor vi kan drøfte mulighederne for et samarbejde.

Mit erfaringsgrundlag i hovedtræk

Illustration med to mennesker som arbejder med digitale elementer
Finans

Design og udvikling af computerbaserede undervisnings-programmer, kompetenceudvikling af medarbejdere, rådgivning og ledelse

Illustration med to mennesker som arbejder med digitale elementer
IT og rådgivning

Undervisning, rådgivning, design og udvikling af undervisnings-programmer, e-læring og læringsplatforme

Illustration med en person som arbejder med digital kommunikation
Industri

Ledelse, kompetenceudvikling af medarbejdere, rådgivning, design og udvikling af e-læring 

Illustration med en person der bruger digitale undervisningsmidler
Uddannelsessektoren

Design og udvikling af
e-læring og læringsplatforme, didaktisk digitalisering, læringsdesign workshops

Igangværende projekter (eksempler)

Logo for websiden Goalfive.org
Zontas Goalfive.org

Zontas Goalfive.org er en gratis undervisnings-platform til gymnasielærere, der gerne vil arbejde med ligestilling mellem kønnene i undervisningen. Materialet er udarbejdet af gymnasielærere og kan bruges af lærere på ungdomsuddannelser og folkeskolens udskolingsniveau.
Læs mere om Zonta her.

Ikon for appen Flet Nu
Flet Nu/ Baskets 2day

Ane Lyngsgaard og jeg har udviklet en app, som flettere af alle slags kan abonnere på. Find appen på App Store eller Play Store. Vi ejer appen i fællesskab og deler udgifter og indtægter. Vi har netop fået støtte fra Statens Kunstfond.
Prøv appen:
Hent i App Store
Hent i Play Store

Digitalisering med fokus på formidling og læring

Lad os samarbejde 

Sammen finder vi de mest effektive, digitale måder at formidle din/jeres viden på

  • Enkeltpersoner, start-ups

  • Virksomheder og organisationer af alle størrelser

  • NGO'er og andre frivillige organisationer

Kontakt

Foto af Per Schou-Nielsen

Per Schou-Nielsen
Bakkevej 8, Stilling
8660 Skanderborg
T: 3161 5880
M: per@appbyggeren.dk
Find mig på Linkedin 

Hvad nu?

Lad os undersøge mulighederne for et frugtbart og effektivt samarbejde

Ring eller skriv til mig og lad os tale om dine ideer, din skitse eller dit projekt. Jeg behandler alt fortroligt evt. med fortrolighedserklæring, og vi vil sammen definere nogle klare spilleregler for vores samarbejde.

Illustration af person der ønsker at finde ved ved hjælp af vejskilte

© Copyright 2023 Appbyggeren®/Per Schou-Nielsen, Bakkevej 8, Stilling, 8660 Skanderborg, T: 31615880, CVR 32219063