Logo for Appbyggeren
Appbyggeren®

er du konsulent, underviser eller forsker?

Vil du tjene mere på at dele din viden? Lad os samarbejde om mikrolæring.

MIkROLÆRING? Digitalt understøttet læring?

Appbyggeren® tilbyder udvikling af materialer til digital understøttelse af læring som for eksempel mikrolæring og e-læring. Det kan være som en mobil app, på en læringsplatform eller som del af et socialt, digitalt fællesskab. Vi bruger velkendte standardværktøjer, så du ikke bliver låst fast.

person bruger e-læring
Web-app med mikrolæring

Kender du til Mikrolæring?

Appbyggeren® udvikler bl.a. mikrolæring, som er viden i små målrettede bidder med fokus på afgrænsede handlinger og gøremål. Disse ‘videnbidder’ bidrager til det løbende behov for udvikling og fastholdelse af viden og læring blandt medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, studerende med flere.

Med mikrolæring og nye, tekniske muligheder kan vi skabe vedkommende, motiverende og kropsnær kompetenceudvikling. Læs mere om det nedenfor og kontakt mig for mere information.

Prøv et spørgeskema om 'digitalt understøttet læring'

Digitalt understøttet læring som f.eks. mikrolæring er et nødvendigt valg, hvis dine medarbejdere skal holde trit med udviklingen.

Prøv et spørgeskema med 14 spørgsmål, hvor du kan sammenligne din egen opfattelse af, hvad der kommer til ske på området ‘digitalt understøttet kompetenceudvikling af medarbejdere’, med det, forskellige undersøgelser viser.

Bidragydere til rapporten er bl.a. Dresden University Study, Deloitte, Cisco, PriceWaterhouseCoopers, Forrester, Journal of Apllied Psychology, Software Advice, Boyette Study, ATD Research and The Abderdeen Group.

Rapporten findes på skillshub.com.

Klik på billedet for at komme til spørgeskemaet (åbner i ny fane).

Appbyggeren® hjælper dig med at få fuldt udbytte af de mange muligheder, der er inden for mikrolæring (apps), e-læring, læringsplatforme og private, sociale medieplatforme. Mange års erhvervserfaring og indsigt i læring, teknologi og kompetenceudvikling er din garanti for målrettede og effektive digitale læringsaktiviteter og -forløb.
Billede af Per Schou-Nielsen
Per Schou-Nielsen
Digital designer for læring

Jeg gør det nemt for Dig

30+ års erfaring

Jeg har arbejdet med e-læring og relaterede emner siden 1988 og har fulgt med udviklingen fra mainframes over web til mobile enheder og cloud-løsninger. Klik ikonet for at se min LinkedIn-profil.

alle slags emner

Jeg har arbejdet med emner inden for salg, ledelse, produktviden- og anvendelse, IT, sundhed, sociale forhold, organisationsudvikling og meget mere.

Tryghed i aftalen

Når vi har diskuteret jeres projekt, og du har delt relevant materiale, får du en fast pris og en deadline. Så er det på plads.

indhold og læring

Løsningen udvikler jeg i tæt dialog med dine indholdseksperter og sikrer, at der er fokus på det, det handler om, f.eks. at understøtte læring.

nyeste teknologi

Jeg udnytter de nye muligheder, der byder sig, og finder de rette værktøjer til opgaven. Der er ikke noget samlebånd eller rutine over det, jeg leverer.

Garanteret værdi

Jeg ved, hvad jeg har med at gøre, og ved, at det, jeg leverer, skaber værdi for den enkelte og for organisationen. Og det uanset om du kommer fra en stor eller lille virksomhed, offentlig eller privat.

MiKrolæring

Mikrolæring har efter min opfattelse mange brugsscenarier og et stort potentiale. 

Mikrolæring udmærker sig ved at være ‘nemt at gå til’, være ‘lige ved hånden’ og have ‘fokus på et meget afgrænset og specifikt emne’, f.eks. brug af en funktionalitet eller introduktion til en ny regel. Vi kan bl.a. bruge billeder, tekst, interaktioner, video, quiz og præmier.

Illustrationen viser en række eksempler på anvendelse af mikrolæring, hvor det ikke bare handler om at gøre adgangen til viden nem og håndholdt, men også om, at den viden er tilrettelagt, tilpasset og ‘tygget i de bidder’, der, for eksempel, indeholder det, der er nødvendigt for at kunne udføre en given handling.

Kontakt mig endelig, hvis du vil have uddybet de forskellige anvendelsesformer. Jeg kan også give eksempler på, hvordan det rent faktisk, teknisk, kan lade sig gøre.

Klik her for at få mulighed for at downloade illustrationen til nærmere granskning. 

Illustration af forskellige anvendelsesformer i forbindelse med mikrolæring

Når man designer mikrolæring skal man beslutte, hvad det er man vil have deltagerne til at gøre, ikke hvad de har brug for at vide. (Kapp og Defelice, Microlearning Short And Sweet, 2019 s. 16)

Privat, social medieplatform

Illustration af fællesskab

Bestem selv, hvem der har adgang til jeres data

Har I som forening eller andet fællesskab brug for en lukket, privat platform, hvor I kan dele viden og erfaringer uden at ‘tredjepartsfirmaer’ snager i det?

Måske er en privat, social medieplatform løsningen?

Jeres helt eget, private Facebook uden bidrag til overvågningsøkonomien.

Det har vi en løsning på.

Et privat fællesskab med f.eks. faglige eller lokale interesser:

  • Administrer jeres fællesskab effektivt og sikkert gennem krav om medlemskab
  • Hav kontrol over jeres data og undgå at de bliver brugt af tredjepart
  • Del viden og erfaring med hinanden gennem blogs, feedback, diskussioner og artikler
  • Tag pulsen på særlige emner gennem afstemninger
  • Organiser og inviter til events for at styrke jeres fællesskab og f.eks. tilføre det fysiske og lokale aktiviteter
  • Del jeres viden og fortællinger med billeder, video eller lyd
  • Og meget mere

Kontakt mig og hør mere. Det er billigere og nemmere at komme i gang, end I tror.

FÅ Rådgivning og Sparring

Rådgivning om digital læring

Det er ikke altid så ligetil

Har I brug for faglig rådgivning og sparring i forbindelse med en leverandørs tilbud om e-læring eller opsætningen af en læringsplatform (LMS)?

Står det ikke helt tydeligt for dig, hvad det er, du investerer i?

Så kontakt mig for at få et par ekstra, kyndige øjne på.

Det er en god investering og koster ikke alverden.

SE EKSEMPEL PÅ Et igangværende projekt

Goalfive.org om FN's Verdensmål 5

Skærmbilledet er taget fra et igangværende projekt for Zonta Danmark, hvor jeg i samarbejde med gymnasielærere og Zonta  bygger en læringsplatform op, der indeholder undervisningsforløb inden for FN’s mål 5, Ligestilling mellem Kønnene (Gender Equality).

Fagene er engelsk, dansk, samfundsfag og historie og der vil være forløb, der går på tværs af fagene.

Endvidere har vi forløb på tværs som f.eks. Kvinders Rettigheder, Menneskerettigheder og Ligestilling

Til læringsplatformen bruger vi Moodle, som er designet til at give undervisere en struktureret og overskuelig adgang til forskellige, faglige forløb med forslag til involvering af elever, tekster, videoer, opgaver og meget mere.

Klik på knappen nedenfor for se goalfive.org i aktion (åbner i nyt vindue eller ny fane). Adgang til de enkelte forløb kræver login.

Du er velkommen til at kontakte mig for at få mere at vide.

..og noget HELT ANDET

Et andet projekt, jeg er involveret i, er Seniorliv+, hvor vi udvikler en digital platform med fokus på at støtte og inspirere seniorer i forbindelse forberedelsen og overgangen til en tilværelse med ingen eller mindre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det handler om identitet, værdier, relationer og beslutningskraft og om at lære gennem andres eksempler, metoder og erfaringer.

Seniorliv+ har et stykke vej at gå, inden vi er klar med videoer, lydfortællinger og forskelligt læringsmateriale. Men vi oplever stor interesse fra alle vi taler med, så vi klør på.

Klik på knappen nedenfor for at læse mere (åbner i nyt vindue eller ny fane).

Seniorliv+ gennemgår i øjeblikket en omfattende ændringsproces og vil om føje tid blive lanceret som et ‘socialt og fagligt netværk’ (en privat, social platform) for seniorer, som er på arbejdsmarkedet, i en overgangsfase eller har forladt arbejdsmarkedet. Nyt vil følge.

Seniorliv+ bygger på et socialt netværk

SE PROCESSEN - Udvikling af e-læringsmodul

Illustration af udviklingsprocessen i forbindelse med et e-læringsmodul

TAG KONTAKT

Skriv et par ord om det projekt, du har i tankerne eller arbejder på. Du kan også skrive, at du ønsker en uforpligtende samtale om mulighederne i netop dit projekt. Du bliver kontaktet umiddelbart efter.

Tidligere
Næste

SE EKSEMPLER PÅ IT-VÆRKTØJER, JEG BRUGER

Appbyggeren® CVR 32219063 /Per Schou-Nielsen, Bakkevej 8, Stilling, 8660 Skanderborg T: +45 3161 5880 M: per@appbyggeren.dk